Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2019 - 08:06  //  aktualizácia: 17.05.2019 - 08:07  //  zobrazené: 513

02/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 25.03.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie čistoty pri stanovištiach kontajnerov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Náčelník MsP Peter Krokavec prítomných informoval o štatistike priestupkov , ktoré za uplynulý mesiac zaznamenali. Priestupkov bolo spolu 314, z toho občianskych v počte 4, proti majetku 4, 142 priestupkov v cestnej premávke a 164 iných priestupkov. Polícia tiež zaznamenala 7 prípadov užívania alkoholu na verejnosti a rušenia nočného kľudu. Komisiu informoval aj o počtoch odchytených psov a  povinnosti čipovania všetkých psov, ktorá bude platiť od októbra tohto roku.

 

UZNESENIE č. II/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

Vyhodnotenie čistoty pri stanovištiach kontajnerov

Problematiku čistoty kontajnerových stojísk prišla komisii objasniť Ing. Haládiková z referátu ŽP na MsÚ, ktorá počas projekcie informovala o situácii s vývozom a čistotou na prezentovaných stojiskách. Na ulici Okružnej a Novomeského boli pridané kontajnery na komunálny aj separovaný odpad, bohužiaľ na stojisku na Ul. Kráľovskej nie je na ďalšie kontajnery miesto. Na ulici 1. mája je problém vyhadzovania odpadu občanov z áut, takisto na  stojisku na Ul. Bottovej  a Dolnej nosí odpad do smetných nádob veľa cudzincov. Najznečistenejšie stojiská pri vynášaní smetí po sebe zanechávajú obyvatelia na stojisku na Ul. Jazernej, veľa odpadu zvykne byť na Rímskej.

Komisia sa pýtala aj na možnosť častejšieho konania vývozu odpadu prostredníctvom akcií „upratovania“ s veľkorozmernými kontajnermi, Ing. Haládiková sa vyjadrila, že občania mesta majú možnosť zbaviť sa takéhoto odpadu po celý rok odnosom na zberný dvor. Ďalej prítomných informovala o plánoch mesta v súvislosti s ďalšími etapami a predpokladaným časovým plánom stavby stojísk polopodzemých kontajnerov. V mestskej časti Veča bolo v minulom roku postavených 17 stojísk, nasledovať budú stojiská v Šali, pričom plánom je postaviť v nasledujúcich troch rokoch postupne okolo 60 stojísk, približne 20 ročne.

 

Rôzne

Komisia informovala o pláne podporiť akciu „Zaplávajme čo najďalej“, ktorej detaily prerokuje na zasadnutí MsZ a ďalší plán pripraví do nasledujúceho zasadania komisie.

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

   predseda komisie

Zapísal: Ladislav Vicena