Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.09.2023 - 10:06  //  aktualizácia: 06.09.2023 - 10:07  //  zobrazené: 632

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Pozývam Vás na 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 11. 09. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Bytové otázky

4. Aktualizovaný ZOZNAM – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve   

    Mesta Šaľa
5. Rôzne
6. Záver

Šaľa, 06.09.2023

Peter Hlavatý    predseda komisie