Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.09.2023 - 09:37  //  aktualizácia: 18.09.2023 - 09:38  //  zobrazené: 370

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 18.9.2023 (pondelok) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o porade riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti
  4. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
  5. Rôzne
  6. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa