Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2019 - 13:05  //  aktualizácia: 11.09.2019 - 13:05  //  zobrazené: 476

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 17. 09. 2019 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí  v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie