Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2019 - 13:05  //  aktualizácia: 11.09.2019 - 13:06  //  zobrazené: 288

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 16. 9. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa
  4. Mládežnícky parlament v Šali – športové podujatia
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie