Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 09:07  //  zobrazené: 386

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 22. 10. 2019 (utorok) o 16:00 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o výsadbe 96 ks stromov v rámci projektu Zelené obce
  4. Žiadosť urbariátu o stanovisko k výrubu ďalších topoľov na pláži
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa