Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2019 - 08:36  //  aktualizácia: 20.11.2019 - 08:36  //  zobrazené: 281

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 26. 11. 2019 (utorok) o 16:00 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Osveta v odpadovom hospodárstve
  4. Informácia o zámere mesta- projekt revitalizácia lesoparku 
  5. Informácia o plnení úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 - 2022
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa

Ing. Edita Haládiková