Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2020 - 13:31  //  aktualizácia: 10.09.2020 - 13:32  //  zobrazené: 268

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 17. 09. 2020 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver