Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2020 - 09:05  //  aktualizácia: 14.09.2020 - 09:06  //  zobrazené: 326

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI

 

 

 

Členovia Komisie školstva

 

                                                                                    

 

                                                                                                       Šaľa, 09. 09. 2020

 

 

 

 

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

23. 9. 2020 ( streda ) o 16.00 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácie o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na šk. r. 2020/2021
  3. Informácie o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich počas prázdnin v školách a

školských zariadeniach

  1. Informácie o letných aktivitách v školách a ŠZ počas prázdnin
  2. Aktuálne informácie
  3. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

                                                                                                        Ing. Marián Krištof                                                                                                                              predseda KŠ