Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.09.2020 - 09:12  //  aktualizácia: 21.09.2020 - 09:12  //  zobrazené: 428

Pozvánka na výbor mestskej časti č.1

 P O Z V Á N K A
na zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 23.9. 2020 /streda/ o 18:00 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.
Program:
1. Otvorenie
2. 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020
3.  Rôzne
4.  Ukončenie
 
Ing. Róbert Andráši, predseda VMČ č. 1