Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2020 - 15:51  //  aktualizácia: 14.10.2020 - 15:52  //  zobrazené: 515

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 3 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční 29. októbra 2020.

 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“

 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - za mimoriadne úspechy v oblasti geodézie a kartografie        na Slovensku a v Európe ako aj za dlhoročnú činnosť vysokoškolského pedagóga a prípravu budúcej novej generácie geodetov

 

„Cena mesta Šaľa“

 

Mária Putyerová - za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s mestom Šaľa v oblasti kultúrneho a spoločenského života a nezištnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti Kilič 

Ing. Alžbeta Sedliačiková -  za dlhoročné vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky mesta         a   vysoko profesionálnu kontrolnú činnosť,  pôsobenie v ZPOZ-e a obohatenie ľudského poznania tvorivými umeleckými výkonmi, za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Šaľa

František Liptai - za dlhoročnú úspešnú a aktívnu činnosť športovca, funkcionára a trénera          a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v meste Šaľa a v regióne a šírenie dobrého mena mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí