Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.10.2020 - 14:35  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 14:42  //  zobrazené: 366

Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2020 (pondelok) o 16,00 hodine v Bábkovej sále v Dome kultúry v Šali.

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. 3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena
 4. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci november 2020 – Ing. František Botka
 5. Kronika 2018 a Kronika 2019 – Ing. Martina Čižmáriková
 6. Tvorivý čin roka 2020 – Mgr. Miroslav Demin
 7. Výstava Príbehy 20. storočia - 30 rokov slobody – Mgr. Miroslav Demin
 8. Deň vojnových veteránov – Mgr. Miroslav Demin
 9. Využitie mestských citylightov – Mgr. Miroslav Demin
 10. Odsúhlasenie opätovného umiestnenia sochy mladej ženy od autora MgA. Andreja Csillaga, ktorá bola pôvodne inštalovaná pred budovou MsÚ, na novom mieste v rámci územia CMZ-ky – Ing. Gabriela Lacková
 11. Zistenie miesta, kde sú umiestnené pamätné tabule, ktoré boli demontované pri rekonštrukcii budovy MsÚ a odsúhlasenie návrhu ich opätovného umiestnenia – Ing. Gabriela Lacková
 12. Odsúhlasenie návrhu textu na pamätnej tabuli, ktorá by mala byť umiestnená na zrekonštruovanom pomníku SNP na Dolnej ul., za účelom informovania verejnosti o akú sochu sa jedná – Ing. Gabriela Lacková
 13. Začať diskusiu o vytvorení tzv. Pantheonu významných osobností mesta Šaľa a blízkeho regiónu v priestoroch CMZ-ky – Ing.  Gabriela Lacková
 14. Prijať uznesenie o tom, že pred umiestnením a inštalovaním umeleckých a propagačných diel na území mesta je potrebný aj súhlas Komisie kultúry a cestovného ruchu – Ing. Gabriela Lacková
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Ing. Vladimír Vicena

 

Šaľa, 20. októbra 2020

 

Peter Hlavatý    predseda komisie