Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2020 - 12:07  //  aktualizácia: 23.11.2020 - 12:08  //  zobrazené: 275

Pozvánka komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 26.11.2020 (štvrtok) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Nakladanie s komunálnym odpadom a súvisiace predpisy
  4. Vyhodnotenie interného dotazníka pre členov komisie ŽPVPaB pri MsZ.
  5. Prejednanie plusov a mínusov aktivít v Koncepcii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 - 2022.

  1. Rôzne
  2. Záver

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie