Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2020 - 11:13  //  aktualizácia: 26.11.2020 - 11:14  //  zobrazené: 282

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ  v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 01. 12. 2020 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí   v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie