Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.03.2021 - 11:55  //  aktualizácia: 03.03.2021 - 11:55  //  zobrazené: 344

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Členovia Komisie školstva

pri MsZ v Šali

 

                                                                                    

 

                                                                                                       Šaľa, 03.03. 2021

 

 

 

 

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva  pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

10. 03. 2021 ( streda ) o 16.30 hod.

v kongresovej sále MsÚ na prízemí

 

 

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa
  3. Plán práce Komisie školstva na rok 2021
  4. Informácia o očkovaní pedagogických zamestnancov
  5. Aktuálne informácie
  6. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Marián Krištof, v.r. 
predseda KŠ