Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.03.2021 - 11:14  //  aktualizácia: 11.03.2021 - 11:15  //  zobrazené: 249

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 17. 3. 2021 (streda) o 17,00 hodine v kongresovej sále na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Miroslav Bicek (Ewia, a.s.) – nové letné kúpalisko v Šali
  4. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2020 – návrhy mesto Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie