Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2021 - 17:38  //  aktualizácia: 22.03.2021 - 17:39  //  zobrazené: 130

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 23.03.2021 (utorok) o 15:15hod. v kongresovej sále na MsÚ Šaľa.

   

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kontajnerových stojísk
  4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
  5. Doplnenie a aktualizácia PHSR na roky 2021-2022
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa

Ing. Edita Haládiková