Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.04.2021 - 13:48  //  aktualizácia: 16.04.2021 - 13:49  //  zobrazené: 151

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 (utorok) o 16,00 hodine v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. 3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena
 3. Kaplnka rodu Feketeháziovcov – p. Ivan Wanak
 4. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová
 5. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 6. Schválenie kroník 2018 a 2019 – Ing. Martina Čižmáriková
 7. Informácia o kronikách 2016, 2017 a 2020 – Ing. Martina Čižmáriková.
 8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková
 9. Vyhodnotenie TČR 2020 – členovia komisie
 10. Určenie termínu a spôsobu odovzdania ocenení TČR 2020, program TČR – členovia komisie
 11. Plán letných aktivít MsKS (kultúrne leto, letné kino...) – Ing. František Botka
 12. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 13. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 14. Informácia o súťaži „Spoznaj svoje mesto“ – Mgr. Roman Hatala
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Ing. Elena Matajsová, ref. pre investičnú činnosť

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Vladimír Vicena

-      p. Ivan Wanak

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 16.4.2021

 

Peter Hlavatý    predseda komisie