Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2021 - 14:31  //  aktualizácia: 20.10.2021 - 14:34  //  zobrazené: 314

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

 

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

 

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 2 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční 4. novembra 2021.

 

 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. - za významné a úspešné pôsobenie v oblasti lekárskej biológie a genetiky, mimoriadny prínos vo

vedeckovýskumnej činnosti v oblasti zdravotníctva

 

 

„Cena mesta Šaľa“

Ing. Ľudovít Belovič - za významnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, osobný prínos  v rozvoji živočíšnej výroby a šľachtiteľstve

v meste Šaľa ako i v rámci republiky

 

Juraj Gulyás a Rudolf Ritter in memoriam – za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť v hádzanej v celoštátnych i medzinárodných

súťažiach a reprezentáciu mesta Šaľa v rámci republiky i v zahraničí