Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2022 - 09:55  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:55  //  zobrazené: 839

Počet obyvateľov samosprávy v rokoch, kedy prebiehal participatívny rozpočet

číslo: I24/2022

Požadované informácie:

 1. počet obyvateľov samosprávy v rokoch, kedy prebiehal participatívny rozpočet,
 2. počet hlasujúcich obyvateľov (vo všetkých rokoch, kedy prebiehal PR, ak v ňom hlasovala verejnosť),
 3. výška vyčleneného rozpočtu  na PR pre jednotlivé roky, 
 4. počet podporených projektov, 
 5. počet zapojených projektov, 
 6. výška vyčerpaného rozpočtu,
 7. či pri PR existuje/existoval prvok deliberácie (teda verejného zvažovania/diskusie
  a hodnotenia projektov),
 8. možnosť zasielať projekty elektronicky,
 9. možnosť hlasovať elektronicky,
 10. či je v samospráve stanovený limit pre minimálnu/maximálnu podporu projektov (návrhov) ak áno, tak v akej výške. 

Sprístupnené informácie:

 1. rok            počet obyvateľov mesta Šaľa

2015          22 579

2016          22 323
2017          22 070

2018          21 732

2019          21 529

 1. počet hlasujúcich obyvateľov (vo všetkých rokoch, kedy prebiehal PR, ak v ňom hlasovala verejnosť):  0

 1. výška vyčleneného rozpočtu  na PR pre jednotlivé roky: 
  rok 2015   5 000 eur,

rok 2016   5 000 eur,
rok 2017   5 000 eur,
rok 2018   5 000 eur,

rok 2019   6 000 eur.

 1. počet podporených projektov: 
  rok 2015   2 projekty,

rok 2016   2 projekty,
rok 2017   4 projekty,
rok 2018   5 projektov,
rok 2019   2 projekty.

 1. počet zapojených projektov: 
  rok 2015     2 projekty,

rok 2016     5 projektov,
rok 2017     5 projektov,
rok 2018   12 projektov,
rok 2019     8 projektov.

 1. výška vyčerpaného rozpočtu na PR pre jednotlivé roky:

rok 2015       5 426 eur,
rok 2016       5 375,88 eur,
rok 2017       5 719,20 eur,

rok 2018       5 000 eur,

rok 2019       5 034,40 eur.

 1. Nie
 2. Nie
 3. Nie
 4. limit pre minimálnu podporu projektov – bez limitu
  limit pre maximálnu podporu projektov – do výšky schváleného rozpočtu