Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.05.2022 - 08:27  //  aktualizácia: 20.05.2022 - 08:28  //  zobrazené: 538

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2022 (utorok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Prehliadka zrekonštruovaného DK – Ing. František Botka
  4. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2021 – Mgr. Adriana Gerová
  5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2022  – Ing. František Botka
  6. Pozvanie na Dni Konskich  20. – 21.8.2022 (Poľsko) - návrh na vyslanie kapely  – predseda komisie
  7. Vyhodnotenie návrhov na udelenie ocenenia TČR 2021 – členovia komisie
  8. 3 D nápis Veče – Mgr. Miroslav Demín
  9. Rôzne
  10. Ukončenie

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ          

Šaľa, 19.5.2022

Peter Hlavatý   predseda komisie