Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.08.2022 - 08:12  //  aktualizácia: 24.08.2022 - 08:13  //  zobrazené: 978

O výške vynaložených nákladov na čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2020 a 2021

číslo: I43/2022

Požadované informácie: o výške vynaložených nákladov na čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2020 a 2021, oddelene náklady:

  1. spojené s čistením v podobe zametania ulíc,
  2. zberu voľne pohodeného odpadu,
  3. výsypu odpadu z pouličných košov a likvidáciu odpadu pochádzajúceho z tejto činnosti.

Sprístupnené informácie:

  1. Mestský úrad Šaľa má zriadené klientske centrum.
  2. V klientskom centre je zriadených 9 pracovísk.

Služby poskytované v klientskom centre: dane a poplatky; pokladňa; osvedčovanie listín a podpisov na listinách; podateľňa; evidencia obyvateľstva a ohlasovňa; matričný úrad.

Prílohy