Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2022 - 12:02  //  aktualizácia: 18.11.2022 - 12:03  //  zobrazené: 790

Komisia školstva pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

23.11. 2022 ( streda ) o 16.00 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

 

 

Program zasadnutia:

 

  1. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022  a stave v školskom roku 2022/2023
  2. Základné štatistické ukazovatele podľa Eduzberu na šk. rok 2022/2023
  3. Dochádzajúci žiaci
  4. Prehľad o prijatí žiakov na mestské stredné školy
  5. Návrh rozpočtu na rok 2023
  6. Aktuálne informácie
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

 

 S pozdravom

 

 

 

 

V Šali, 14.11. 2022                                                       Ing. Marián Krištof, v. r.                                                                                                                                       predseda KŠ