Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.04.2023 - 10:37  //  aktualizácia: 11.04.2023 - 10:38  //  zobrazené: 744

Komisia mládeže a športu pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 17. 04. 2023 (pondelok) o 17,00 hodine na 1. poschodí v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Športové ihriská v areáloch základných škôl v meste Šaľa a ich sprístupnenie pre širokú športovú verejnosť
  4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023
  5. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022 – návrhy mesto Šaľa
  6. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2022 – oblasť športu
  7. Rôzne
  8. Záver