Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.04.2023 - 11:19  //  aktualizácia: 17.04.2023 - 11:20  //  zobrazené: 650

Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva

Pozvánka na zasadnutie KŠ

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční

27.04. 2023 ( štvrtok ) o 15.30 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ
  3. Informácia o príprave zápisu do MŠ
  4. Výsledky kontrolnej činnosti SŠÚ
  5. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
  6. Aktuálne informácie
  7. Diskusia
  8. Záver

Tešíme sa na stretnutie s vami! S pozdravom

V Šali, 17.04. 2023                                                                 Miloš Rehák, v. r.

predseda KŠ