Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2023 - 07:47  //  aktualizácia: 15.05.2023 - 07:47  //  zobrazené: 513

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2023 (pondelok) o 16,00 hodine v malej zasadačke na 1. poschodí na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
  3. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho domu Veča za 1. štvrťrok 2023
  4. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho strediska Večierka za 1. štvrťrok 2023
  5. Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za 1. štvrťrok 2023
  6. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022
  7. Informácie realizačného tímu prípravy podujatia TČR
  8. Kronika Mesta Šaľa 2021
  9. Rôzne  
  10. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Šaľa, 11.05.2023

Marek Molnár 

predseda komisie