Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.05.2023 - 09:11  //  aktualizácia: 16.05.2023 - 09:11  //  zobrazené: 542

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 23.5.2023 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie jarného upratovania
  4. Informácia o zbere komunálneho odpadu
  5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027
  6. Rôzne
  7. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Ing. Petronela Vižďáková – referent ŽP MsÚ Šaľa

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa