Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.05.2023 - 13:47  //  aktualizácia: 23.05.2023 - 13:47  //  zobrazené: 779

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 29. 05. 2023 (pondelok) o 16,00 hodine na 1. poschodí vo veľkej  zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

Prizvané: Ing. Jana Nitrayová, Mgr. Mariana Takáčová

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Stretnutie s riaditeľmi základných škôl na území mesta Šaľa - sprístupnenie športových ihrísk v areáloch škôl a ich využívanie širokou športovou verejnosťou
  4. Rôzne
  5. Záver

        Peter Szalay

     predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie