Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:33  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:34  //  zobrazené: 630

Chcel by som vedieť, či mesto plánuje riešiť problém so separovaným odpadom, pretože sú veľmi často preplnené kontajnery...

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som vedieť, či mesto plánuje riešiť problém so separovaným odpadom, pretože sú veľmi často preplnené kontajnery, a tým vznikajú pri nich skládky, resp. sa separáty hádžu do komunálu. Bolo by možné zabezpečiť vynášanie kontajnerov podľa potreby?

 

  1. Chcel by som vedieť, či sa navýši počet kontajnerov v roku 2022 na separovaný odpad.

 

  1. Chcel by som vedieť, či sú všetky polopodzemné kontajnery pod kamerovým systémom. Funguje monitorovanie naplnenosti týchto kontajnerov, ako bolo prisľúbené? (pri určitej naplnenosti má čidlo upozorniť na kontajner, ktorý sa má vyniesť).

 

  1. Chcel by som vedieť, či je možné pri kontajneroch osadiť tabule s nápisom „monitorované kamerovým systémom“, poprípade aj tabule s piktogramom, ako správne ukladať do nádob separovaný odpad.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mesto rieši tento problém s Organizáciou zodpovednosti výrobcu, ktorá má na starosti a financuje separovaný zber. Riešime dodanie väčšieho počtu kontajnerov na plasty a papier. Tieto budeme dopĺňať na problémové stojiská. OZ veľmi nechce navyšovať počty kontajnerov na plast, vzhľadom k tomu, že od januára má vojsť do platnosti zálohovanie Pet fliaš.

 

2

 

Vynášanie kontajnerov je zabezpečené v súlade so zmluvou uzatvorenou so zberovou spoločnosťou. Vynášanie kontajnerov podľa potreby by bolo veľmi nákladné.

 

  1. Áno, bude navýšený počet kontajnerov na separovaný zber. Od januára 2022 má vojsť do platnosti zálohovanie Pet fliaš, budeme to riešiť podľa potreby.

 

  1. Monitorovanie naplnenosti kontajnerov funguje. Pod kamerovým systémom nie sú všetky stojiská. Kamery boli dané na problémové stojiská. V budúcnosti sa budeme snažiť kamery postupne doplniť všade. Na nových stojiskách v Šali kamery budú.

 

  1. Na miestach, kde máme kamery, musí byť oznam, že miesto je monitorované. Tam, kde kamery nie sú, takýto oznam nie je. K tabuliam s piktogramom „ako správne ukladať do nádob separovaný odpad“ pripravíme návrhy a na najbližšej komisii ich môžeme prekonzultovať.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia