Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:10  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:10  //  zobrazené: 1384

Či a akým spôsobom dalo mesto súhlas s použitím mestského erbu na predmetných novinách "ŠAĽA dobré miesto pre život".

číslo: I36/2021

Požadované informácie:

 

  1. Či a akým spôsobom dalo mesto súhlas s použitím mestského erbu na predmetných novinách "ŠAĽA dobré miesto pre život".
  2. Ak tento súhlas existuje, žiadam o jeho sprístupnenie.
  3. Kto presne zo súkromného sektora oslovil mesto s ponukou na spoluprácu ohľadom informovania o projektoch mesta?
  4. Bola táto spolupráca ponúknutá mestu bezplatne?

 

Sprístupnené informácie:

 

 

K bodom č. 1 a 2:

 

Na základe Vašej žiadosti Vám týmto v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám oznamujeme, že dňa 2. júna 2021 bol udelený súhlas na použitie erbu  mesta Šaľa vydavateľovi Petit Press a. s. v novinách Šaľa – Dobré miesto pre život,  a to primátorom mesta Šaľa na základe osobného stretnutia na Mestskom úrade v Šali.

 

V zmysle ustanovenia § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení (druhá alinea) „právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce“.

 

V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v mene obce koná starosta (primátor), ktorému vyplýva právo udelenie súhlasu v zmysle vyššie uvedeného.

 

 

  1. Zo súkromného sektora nikto mesto neoslovil. Na mesto sa obrátilo vydavateľstvo Petit press, a. s. z dôvodu realizácie rozhovoru s primátorom mesta. Pravidelne mesto takýmto spôsobom oslovujú médiá, ktoré potrebujú informácie o meste do tlačových alebo televíznych správ.
  2. Mesto nevynakladalo žiadne finančné prostriedky za spoluprácu či za predmetné noviny.