Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.07.2019 - 16:15  //  aktualizácia: 03.07.2019 - 16:16  //  zobrazené: 1449

Či Mestský úrad Šaľa vedie evidenciu mestského mobiliáru a ak áno, existuje možnosť zdieľania informácií o mestskom mobiliári v rámci otvorených dát?

číslo: I9/2019

Požadované informácie:

 

 

  1. Či Mestský úrad Šaľa vedie evidenciu mestského mobiliáru a ak áno, existuje možnosť zdieľania informácií o mestskom mobiliári v rámci otvorených dát.
  2. Či Mestský úrad Šaľa má spracovaný pasport zelene a ak áno, existuje možnosť zdieľania informácií o zeleni a jej stave v rámci otvorených dát.

3.  a.  koľko lavičiek inštalovaných v exteriéri (parky, ulice a pod.) vlastní a spravuje Mestský
          úrad Šaľa, prípadne úradom zriadené organizácie;

     b.  koľko   odpadkových   košov   inštalovaných   v   exteriéri   (parky, ulice a pod.) vlastní

          a spravuje Mestský úrad Šaľa, prípadne úradom zriadené organizácie;

     c. koľko stromov vlastní a spravuje Mestský úrad Šaľa, prípadne úradom zriadené
          organizácie.

     V bode 3 prosím o presný počet, ak sú tieto informácie k dispozícii, prípadne hrubý odhad 
     vykonaný tzv. „ od stola“.

 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

  1. Mestský úrad vedie evidenciu mobiliáru, ktorý spravuje, ale nie je možné zdielať informácie o mestskom mobiliári v rámci otvorených dát.
  2. Mestský úrad nemá spracovaný pasport zelene.
  3. a.  mestský úrad spravuje 138 lavičiek
  4.  

c. mestský úrad nemá evidenciu o presnom počte stromov (hrubý odhad je cca 6 tis.
stromov).