Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:08  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 16:09  //  zobrazené: 14181

Čistenie mesta

Čistenie mesta Šaľa je zabezpečované dvoma spôsobmi.

Zmluvný vzťah.

Na základe zmluvy č. 25/2010, ktorá je platná v období 1. 3. 2010 – 28. 2. 2014, čistenie pre mesto zabezpečuje spoločnosť IMK Šaľa. Ide o nasledovné práce:

 • strojné čistenie miestnych komunikácií (1 x mesačne)
 • strojné čistenie chodníkov (1x mesačne)
 • ručné čistenie pešej zóny (každý utorok – ostatné dni aktivační pracovníci)
 • zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob (každý utorok, štvrtok a sobotu)
 • čistenie uličných vpustí (1x ročne)
 • ručné čistenie obrubníkov a krajníc na miestnych komunikáciách (1x ročne)
 • čistenie nádrží artézskych studní (každý pondelok)
 • čistenie autobusových zastávok (každý piatok – ostatné dni aktivační pracovníci)
 • zimná údržba

  Cena za dodanie týchto služieb bola stanovená na základe verejného obstarávania na 590 025,99 eur za celé obdobie 4 rokov.


Aktivačná činnosť

Mesto Šaľa má v súčasnosti 25 aktivačných  pracovníkov. Ide o dlhodobo nezamestnaných, ktorých pre potreby mesta poskytuje úrad práce, ktorý aj znáša finančné náklady spojené s ich činnosťou. Pracujú 4 hodiny denne, pričom sú zadelení nasledovne (4 sú PN):

3 – pomáhajú v cintoríne
2 – čistia autobusové zastávky
1 – pešia zóna
2 – zber rozptýleného odpadu (Veča)
13 – zber rozptýleného odpadu (Šaľa).