Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 20.04.2016 - 09:14  //  aktualizácia: 20.04.2016 - 09:21  //  zobrazené: 2540

Deň zdravia mesta Šaľa

Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Šaľa
Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka Šaľa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Mesto Šaľa

Vás pozývajú 11. mája 2016 (streda) od 09,00 do 13,00 hod. v Dennom centre seniorov č. 1 (Horná 11, Šaľa, pri Dome kultúry Šaľa)

9,30 hod.  Mgr. Ingrid Báreková: Úrazy seniorov a možnosti ich prevencie
10,30 hod.  MUDr. Eduard Bachratý: Najčastejšie prípady poskytovania rýchlej zdravotnej pomoci


Od 9,00 hod. súbežne s prednáškami budú zamestnanci Osteocentra Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. budú vykonávať meranie rizika zlomeniny pri osteoporóze. Zároveň zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre budú vykonávať preventívne vyšetrenia zamerané na zisťovanie rizikových faktorov životného štýlu:

  • meranie tlaku krvi
  • stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI index)
  • stanovenie množstva skrytého tuku v tele
  • odborné poradenstvo vo výžive, pyramída zdravej výživy
     

Tešíme sa na stretnutie!

Ms SČK Šaľa č. 1