Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.12.2021 - 10:03  //  aktualizácia: 02.12.2021 - 10:04  //  zobrazené: 653

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2021 - jasle

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2021

Názov Projektu

Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí

Financovaný z

dotácie MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia podľa §2 písm. a),

účel dotácie - §3 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 544/20202 Z. z.

Ukončenie realizácie projektu

bežný transfer - najneskôr do konca rozpočtového roka 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 83/2021 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 13195/2021-M_ODPD

(ev. č. prijímateľa 762/2021 zo dňa 26.10.2021)

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6006643/

Výška poskytnutej dotácie

9296 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Miesto

Detské jasle, Okružná 1026/11, 927 01 Šaľa

Obsah projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je obstaranie materiálno technického vybavenia do detských jaslí v Šali. Ide najmä nasledovné tovary do jednotlivých miestností: v kúpeľni - prebaľovací pult a matrac na prebaľovací pult, 2 kúpeľňové poličky. V rámci príjímačky ide o 2 ks prebaľovacích pultov s úložným priestorom, 2 ks lavičky, 2 ks dúhovej šatne, 2 ks kresiel. V herni pôjde o retro kuchynku a activity board domček, activity board kocku, montessori hojdačku a poťah, detský suchý bazén, písací stôl s dvierkami, pohovku, zostavu lúka, televízor a audio systém. V jedálni – rozkladací jedálenský stôl., 6 ks jedálenských stoličiek. V kočikárni policová skriňa. V spálni 10 ks detských postieľok a 10 ks matracov do detských postieľok. 

Ide hlavne o interiérové vybavenie a vybavenie na rozvíjanie zručností, schopností a hranie sa. Nakoľko súčasné vybavenie jaslí je už zastaralé a v pôvodnom stave je nevyhnutné ho vymeniť a zabezpečiť tak deťom útulnejšie a komfortnejšie prostredie.

Ciele projektu:

  • prioritným cieľom je zútulniť prostredie deťom v jasliach, nakoľko väčšia časť vybavenia je pôvodná z roku 1968,
  • cieľom projektu je zvýšenie komfortu a pohodlia detí a zároveň vytvorenie podnetnejšieho prostredia pre deti v mestských jasliach zakúpením nového materiálno technického vybavenia,
  • nákup certifikovaného zariadenia a pomôcok nahradí opotrebované prvky, ktoré nedostatočne vyhovujú hygienicko-epidemiologickým predpisom pre prevádzku zariadení pre deti,
  • sekundárne projekt zefektívni prácu aj personálu pri starostlivosti o dieťa ako je prebaľovanie, kŕmenie, príprava na materskú školu,
  • nové materiálno technické vybavenie zvýši poskytovanú podporu pri samostatnosti a sebaobsluhe detí zo strany personálu, vytvorí podstatne lepšie podmienky pri rozvíjaní kreativity a motoriky u detí,
  • podpora rozvoja sociálnych služieb v mestských jasliach a skvalitnenie už poskytovaných služieb,
  • zvýšenie schopnosti detských jaslí byť rovnocenným partnerom súkromných poskytovateľov týchto služieb,

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2021

z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

VINMONT s. r. o.

925 91 Kráľová nad Váhom 37