Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.08.2017 - 12:24  //  aktualizácia: 21.08.2017 - 12:25  //  zobrazené: 1543

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa
uskutoční 30. augusta 2017 ( streda ) o 15,30 v budove domu kultúry.

 


  Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2017 – predseda komisie
4. Priebežné hodnotenie KL 2017 – zástupca MsKS
5. Vinárska súťaž Terra Wag – Ing. Čižmáriková
6. Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa za rok 2017
7. Kam v Šali – september 2017 – zástupca MsKS
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


  Prizvaní:

- Ing. Čižmáriková – ref. kultúry MsÚ
- Ing. Botka – vedúci MsKS


Šaľa. 21.8.2017
                                                                                          Július Morávek
                                                                                         predseda komisie