Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.03.2016 - 16:57  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:25  //  zobrazené: 1652

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa bude konať 22. marca ( utorok ) o 16,00 h v budove MsKJJ.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie
3. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac apríl 2016 – zást. MsKS
4. Informatívna správa o činnosti MsKJJ za rok 2015 –  ved. MsKJJ
5. Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2015 – ved. MsKS
6. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry a CR v roku 2016 –  ref. MsÚ
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie


Prizvaní:

- Mgr. A. Gerová, ved. MsKJJ
- Ing. F. Botka, ved. MsKS
- Ing. M. Čižmáriková, ref. MsÚ


Šaľa, 14. 3. 2016
Július Morávek
predseda komisie