Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.02.2016 - 12:58  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:27  //  zobrazené: 1503

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 29. 02. 2016 (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

  • Úvod
  • Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  • Informácia o pripravovanom PPT stretnutí dňa 3.3. 2016

       (Koncepcia prevencie kriminality...) PPT = partnerský participačný tím

  • Informácia o biologickom vývoze v meste Šaľa
  • Rôzne
  • Záver.