Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.12.2018 - 13:48  //  aktualizácia: 14.12.2018 - 13:49  //  zobrazené: 1563

Existuje v meste Šaľa smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona?

číslo: I32/2018

Požadované informácie:

 

  • existuje v meste Šaľa smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona?
  • ak áno, aké je jej číslo?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa má internú smernicu o poskytovaní informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pod názvom (interné smernice sa neoznačujú číslovaním) „Zásady postupu
pri povinnom zverejňovaní informácií a  pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy mesta Šaľa“.