Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 14.11.2022 - 11:29  //  aktualizácia: 14.11.2022 - 11:29  //  zobrazené: 773

Herné prvky pre podporu pohybu a vzdelávania v MŠ Družstevná Šaľa

Názov projektu

 

Herné prvky pre podporu pohybu a vzdelávania v MŠ Družstevná Šaľa

Číslo zmluvy

 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (grantová zmluva)
č. 540/2022 zo dňa 18.7.2022,

bola zverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6697985/

 

Program/účel dotácie

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) podpora a rozvoj športu, c) poskytovanie sociálnej pomoci, d) zachovanie kultúrnych hodnôt, e) podpora vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia a h) veda a výskum.

Financovaný z

Občianske združenie JUVAMEN

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

7/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

do 12/2022

Schválený grant

 10000 EUR

ÚčelOčakávania a význam

  • podporu vzdelávania a pohybových aktivít detí

Obsah projektu

Predmetom projektu vytvorenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre podporu vzdelávania a pohybových aktivít detí formou doplnenia herných prvkov do existujúceho detského ihriska. Ide o herné prvky - kombinovanej vežovej zostavy so šmýkalkou a zostavy tunela a lanového prechodu v rámci areálu Materskej školy Družstevná ulica 22, Šaľa, ako aj 2 ks tuli vakov pre deti.

 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU

Občianskeho združenia JUVAMEN