Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:19  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:19  //  zobrazené: 1944

Informáciu o výške mzdy a odmien pre volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora a mestskí poslanci) za rok 2020

číslo: I6/2021
 1. Informáciu o výške mzdy a odmien pre volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora a mestskí poslanci) za rok 2020 – vyplývajúce z ich volených funkcií (mestské zastupiteľstvo, komisie, VMČ, ZPOZ prípadne ďalšie). Ocenil by som, ak by tieto údaje boli zaslané v prehľadných tabuľkách, tak ako v minulých rokoch.
 2. Informáciu ohľadom účtu "SK07 1111 0000 0066 2784 9064, na ktorý pravidelne prispieva svoje finančné prostriedky primátor Šale a poslanci MsZ."
 3.  
 1. aká celková suma bola na účet zaslaná v roku 2020;
 2. ako boli tieto prostriedky použité;
 3. akou sumou na účet prispeli volení predstavitelia mesta (primátor, zástupcovia primátora, mestskí poslanci) v roku 2020.
 1. Zvažuje mesto Šaľa obnovenie členstva v Únii miest Slovenska (ÚMS)? Vzhľadom na to, že ide o momentálne silnejšieho partnera pre vládu v porovnaní so ZMOSom aj vzhľadom na to, že členmi združenia je väčšina okresných miest.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Výška mzdy a odmien pre volených predstaviteľov mesta Šaľa za rok 2020

Mgr. Jozef Belický – primátor mesta          63 207,33 Eur

PaeDr. Danica Lehocká, PhD – zástupca primátora12 565,00 Eur

Róbert Tölgyesi – zástupca primátora12 965,00 Eur

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2020 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 4 strany A4

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2020 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 4 strany A4

 

ZPOZ – obradári:

PaeDr. Danica Lehocká, PhD416,00 Eur

Peter Hlavatý317,00 Eur

Ing. Tibor Baran284,00 Eur

Bc. Dominika Jarošová437,00 Eur

 

 1. Celkový finančný príspevok na účet „ SK07 1111 0000 0066 2784 9064“:
 1. k 31. 12. 2020 je vo výške 3 447,31 Eur;
 2. prostriedky zatiaľ neboli použité;
 3. na uvedený účet prispeli:

Mgr. Jozef Belický – primátor mesta

Róbert Tölgyesi – zástupca primátora229,89 Eur

Ing. Tomáš Mészáros – poslanec mestského zastupiteľstva153,26 Eur

JUDr. Anna Torišková – poslankyňa mestského zastupiteľstva75,00 Eur

Peter Szalay – poslanec mestského zastupiteľstva70,00 Eur

Ing. Marián Krištof – poslanec mestského zastupiteľstva60,00 Eur

 

 1. Mesto Šaľa zvažuje obnovenie členstva v Únii miest Slovenska.

Prílohy

Odmeny poslancov

(pdf - 537.33 kB)