Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:59  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:59  //  zobrazené: 747

K projektu Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému

číslo: I23/2017

Požadované informácie k projektu Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému:

 1. Kedy bude vyhlásené verejné obstarávanie?

 2. Výkaz výmer k predmetnej zákazke.

   

   

  Sprístupnené informácie k bodu č. 1:

   

  Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti ešte nemáme zmluvu o poskytnutí dotácie, v ktorej by sa určil užší rozsah projektu (vzhľadom na zníženú výšku schválenej dotácie oproti žiadosti),
  príprava verejného obstarávania ešte neprebieha. Je predpoklad, že verejné obstarávanie bude vyhlásené v prvom polroku 2017. Verejné obstarávanie bude vyhlásené v zmysle smernice výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou na webovej stránke mesta.

   

   

  Rozhodnutie o čiastočnom nevyhovení v bode 2.