Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:50  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:50  //  zobrazené: 1049

K projektu „Revitalizácia lesoparku“, kto bol zhotoviteľom dokumentácie pre územné povolenie?

číslo: I08/2022

Požadované informácie: k projektu „Revitalizácia lesoparku“, konkrétne:

  1. kto bol zhotoviteľom dokumentácie pre územné povolenie?
  2. bola so zhotoviteľom dokumentácie pre územné povolenie uzatvorená zmluva o dielo?      Ak áno, kedy bola uverejnená.
  3. Bol zhotoviteľ dokumentácie pre územné povolenie vybraný na základe prieskumu trhu?      Ak áno, mohli by ste mi sprístupniť ostatné cenové ponuky?
  4. Bol zhotoviteľ dokumentácie pre územné povolenie vybraný na základe referencií?
    Ak áno, o ktoré referencie sa jednalo a ako sa k nim mesto dostalo?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Zhotoviteľom dokumentácie pre územné povolenie bol Designstudios s.r.o. , Ing. arch. Sándor Szalay
  2. Nie. Dokumentácia bola vypracovaná na základe objednávky. Objednávky sú zverejnené na webovom sídle mesta a sú verejné prístupné.
  3. Nie. Zákazka bola zhotoviteľovi zadaná v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a aj z dôvodu, že bol zhotoviteľom štúdie.
  4. Áno. Referencie – Gabčíkovo – Revitalizácia kúpaliska, Lehnice – Revitalizácia parku, Kráľovský Chlmec – Revitalizácia centra mesta, Reismannova studňa a okolie.