Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 21.05.2008 - 09:57  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:38  //  zobrazené: 1972

Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2005, 2006 a 2007

číslo: I04/2008

Požadované informácie:

1. Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2005, 2006 a 2007.
2. Akú plochu pohrebiska /cintorína/ spravuje mesto a koľko finančných prostriedkov z rozpočtu mesta bolo vynaložených na jeho spravovanie v rokoch 2005, 2006 a 2007.
3. Koľko finančných prostriedkov z rozpočtu mesta bolo vynaložených v rokoch 2005, 2006 a 2007 na:
- obnovu kultúrnych pamiatok mesta
- údržbu detských ihrísk.

Sprístupnené informácie:

1. Mesto spravuje 47,5 ha zelene a na údržbu zelene boli vynaložené finančné prostriedky
      nasledovne: v r. 2005 – 7,2 mil. Sk
                          v r. 2006 – 5,4 mil. Sk
                          v r. 2007 – 6,2 mil. Sk.

2. Plocha cintorínov, ktoré spravuje mesto:
Cintorín v Šali
- parc. č. 1586/1, ostatná plocha o celkovej výmere 33 244 m2 - pozemok je majetkom mesta (LV1).
Cintorín vo Veči
- parc. č. 3625/1,ostatná plocha o celkovej výmere 8 351 m2 - pozemok je majetkom cirkvi (LV 58)
- parc. č. 3625/3,ostatná plocha o celkovej výmere 1 481 m2 - pozemok je majetkom cirkvi (LV 58) 
- parc. č. 3625/4,ostatná plocha o celkovej výmere 1 974 m2 - pozemok je majetkom mesta (LV 1)
- parc. č. 3625/5,ostatná plocha o celkovej výmere 684 m2- pozemok nemá založený LV.

Na údržbu cintorínov  boli vynaložené finančné prostriedky nasledovne:
v r. 2005 – 325 037,60 Sk
v r. 2006 – 384 847,80 Sk
v r. 2007 – 361 186,81 Sk.

3. Vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta na:

obnovu kultúrnych pamiatok: v r. 2005 – 0 Sk
                                                     v r. 2006 – 250 000,- Sk
                                                     v r. 2007 – 1 687,50  Sk
V roku 2007 z GS MK SR dotácia 100 000,- Sk, mesto spolufinancovalo 19 500,- Sk avšak realizované až v roku 2008.

údržbu detských ihrísk: v r. 2005 -  300 tis. Sk
                                                      v r. 2006 -  470 tis. Sk
                                                      v r. 2007 -  266 tis. Sk

Žiadateľ: Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce