Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.11.2016 - 15:15  //  aktualizácia: 04.11.2016 - 19:33  //  zobrazené: 1665

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali - pozvánka

Komisia mládeže a  športu pri MsZ V Šali

Šaľa 4. novembra 2016


P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2016 ( v pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Tenisový klub Šaľa
4. Rozpočet na rok 2017 pre oblasť športu
5. Rôzne
6. Záver

 

         Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
              tajomník komisie