Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.04.2016 - 09:08  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 09:08  //  zobrazené: 1987

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pri MsZ v Šali, ktorá sa uskutoční dňa 27.apríla 2016 o 15.30 h v budove Mestského úradu v Šali (na prízemí v zasadačke).

Program:

  1. Otvorenie
  2. ukončenie členstva dvoch členov komisie a návrh na voľbu nových členov
  3. plán investičnej činnosti v oblasti opravy ciest a komunikácií, budov mesta v roku 2016
  4. pripravovaná a prebiehajúca výstavba na území mesta – informácia stavebného úradu
  5. informácia o stave príprav na výstavbu nájomných bytových domov na Kráľovskej ul.,obchvatu, rekonštrukcie kruhovej križovatky pri Tescu, cyklotrasy a umiestnenia detského ihriska Žihadielko
  6. návrh na zahájenie prípravy "dopravného modelu mesta" (Ing. K.Szekeres PhD)
  7. diskusia
  8. záver