Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 22.03.2023 - 13:00  //  aktualizácia: 22.03.2023 - 13:09  //  zobrazené: 705

Lesní pedagógovia v Materskej škole 8. mája

Rozvoj osobnosti dieťaťa je z environmentálneho hľadiska zameraný na vytváranie pozitívneho postoja a ochranárskeho správania sa detí k životnému prostrediu. Zároveň k posilneniu hodnôt, ako sú rešpekt, úcta a zodpovednosť za prírodu a životné prostredie.

Čím viac o tejto téme budeme diskutovať a zapájať do projektu čo najviac detí, zvýšime šancu naučiť sa viac. Tak už deti v predškolskom veku nadobudnú spôsobilosť správať sa zodpovedne k prírode a k životnému prostrediu, začnú chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať si k nej silný citový vzťah. Práve preto sa naša materská škola rozhodla spolupracovať s lesnými pedagógmi a realizovať projektovú výučbu o prírode pravidelne, niekoľkokrát do roka.

Lesní pedagógovia pod vedením pani M. Vlčákovej nás navštívili a deti zaviedli do tajov lesnej tematiky prostredníctvom rôznych hier o prírode. Na náučnej tabuli si deti zopakovali aké zvieratá žijú v lese, čím sa živia, aké sú stopy jednotlivých zvierat. Zoznámili sa so životom vtákov a najbežnejšími druhmi, ktoré u nás žijú. Dozvedeli sa o rôznych spôsoboch starostlivosti o zvieratá v zime. Zaujímavé pre deti bolo zistenie rozdielu  medzi  búdkou a kŕmidlom. Vyskúšali si ako vtáci zbierajú potravu a nosenie krmiva pre mláďatá. Spoznali rôzne druhy ihličnatých a listnatých drevín,  stromy,  ktoré rastú v našich lesoch. Vyskúšali si  dendrofón, ovoňali konáre niektorých ihličnatých stromov a v teréne triedili stromy podľa určených kritérií.  Oboznámili sa s prácou lesníka, náradím, ktoré používa a vyskúšali si priemerku, krokodíla (krokomer), prilbu, lano a pod. Porovnávali kôru stromov a spoznali podstatu pozdravu: Lesu zdar!

 

Lívia Kalmár

MŠ 8.mája, Šaľa