Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:25  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:25  //  zobrazené: 883

Má samospráva vlastný profil/profily na sociálnych sieťach? Uveďte, prosím, aké, vrátane profilov na správe ktorých sa podieľa (napr. profil primátora, starostu).

číslo: I35/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „Má samospráva vlastný profil/profily na sociálnych sieťach? Uveďte, prosím, aké, vrátane profilov na správe ktorých sa podieľa (napr. profil primátora, starostu).
  2. Akým spôsobom zabezpečuje samospráva správu týchto profilov (interné, externé kapacity a pod.).
  3. Aké boli celkové náklady samosprávy na sponzoring obsahu na sociálnych sieťach v roku 2021?
  4. Aké náklady na sponzoring na sociálnych sieťach plánuje samospráva súhrnne pre rok 2022?“

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa má dva profily na sociálnej sieti Facebook. Prvý profil je Šaľa a druhý profil je skupina Mesto Šaľa.
  2. Správu profilov zabezpečuje interne cez svojich zamestnancov.
  3. Mesto Šaľa nemalo náklady spojené so sponzoringom obsahu na sociálnych sieťach v roku 2021.

Mesto Šaľa neplánuje náklady na sponzoring na sociálnych sieťach pre rok 2022.