Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.05.2022 - 08:38  //  aktualizácia: 19.05.2022 - 08:38  //  zobrazené: 1008

Má v súčasnosti mesto Šaľa platné Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré reguluje predaj a používanie pyrotechniky (vrátane ohňostrojov) na území mesta? Ak áno, chcem požiadať o zaslanie linku na toto VZN

číslo: I26/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „Má v súčasnosti mesto Šaľa platné Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré reguluje predaj
    a používanie pyrotechniky (vrátane ohňostrojov) na území mesta? Ak áno, chcem požiadať o zaslanie linku na toto VZN.
  2. Kto (pozícia či oddelenie MsÚ) rozhoduje o povolení na použitie ohňostroja/ pyrotechniky na území mesta mimo novoročných osláv a na základe akých kritérií?
  3. Koľko žiadostí na použitie ohňostroja/pyrotechniky na území mesta bolo podaných
    v období 01. 05. 2021 - 27. 04. 2022 a koľko z nich bolo kladne vybavených?

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa nemá v súčasnosti platné  Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré reguluje predaj a používanie pyrotechniky (vrátane ohňostrojov) na území mesta.
  2. Zodpovedná osoba, ktorá tieto činnosti zabezpečuje pre mesto Šaľa na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zodpovedná osoba postupuje v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Na mesto Šaľa nebola podaná žiadosť na použitie ohňostroja/pyrotechniky na území mesta v období 01. 05. 2021 – 27. 04. 2022.