Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.11.2020 - 10:40  //  aktualizácia: 04.11.2020 - 10:45  //  zobrazené: 812

Mesiac úcty k starším v Domove dôchodcov v Šali

Ani v tejto neľahkej situácii sme nezabudli na našich seniorov v mesiaci október - Mesiac úcty k starším. V spolupráci s firmou VH Cosmetics Slovensko, ktorá zabezpečila rôzne svoje výrobky a s pánom poslancom Ing. Róbertom Andrášim, ktorý to sprostredkoval a veci doručil sociálnym pracovníčkam, sme dňa 28.10.2020 tieto darčeky rozdali našim klientom. Keďže sa nemohlo uskutočniť žiadne kultúrne podujatie, tak sme aspoň takýmto darčekom chceli potešiť našich seniorov.

Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať firme VH Cosmetics Slovensko a pánovi poslancovi Ing. R. Andrášimu.

Ďakujeme.

Domov dôchodcov v Šali