Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.01.2023 - 16:14  //  aktualizácia: 07.02.2023 - 08:33  //  zobrazené: 1949

Mesto pokutu zatiaľ neplatí

O tom, že mestu hrozí pokuta za zabezpečenie 150-tich nájomných bytov na Kráľovskej ulici, sme informovali kontinuálne už od roku 2018. V uplynulých dňoch sa o tejto hrozbe hovorí a píše na sociálnych sieťach a v médiách opäť. Dôvodom je, že Najvyšší správny súd SR potvrdil rozhodnutie krajského súdu, resp. Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v prípade uloženia pokuty nášmu mestu. Šaľa ale zatiaľ pokutu neplatí, na svoju obranu využije všetky možnosti, ktoré mu právny poriadok SR umožňuje.

Postup, ktorý zvolilo asi 300 miest a obcí, bol v tom čase, v roku 2015 v súlade s inštrukciami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a tiež v súlade s vtedy platnými zákonmi. Preto aj mestské zastupiteľstvo rozhodlo o ponuke investora, že si mesto kúpi byty hotové. Zákon o verejnom obstarávaní hovoril o tom, že výnimku z tohto zákona má kúpa nehnuteľnosti. Po piatich mesiacoch od podpisu zmluvy o budúcej zmluve bol zákon o verejnom obstarávaní rozšírený o doložku, že sa myslí tým existujúca nehnuteľnosť. „V čase, keď rozhodnutie v Šali padlo, takáto formulácia tam nebola. My sme v najlepšej viere a s cieľom sprostredkovať bývanie mladým rodinám, pristúpili k tomu najlacnejšiemu riešeniu. Výsledkom je postavených 150 bytov, ktoré si mesto Šaľa kúpilo za vopred dohodnutú sumu. To znamená, že mesto ani cent nevyčlenilo na realizáciu tohto diela a priemerná cena jedného bytu je 43-tisíc eur,“ vysvetľuje primátor. Mesto disponuje aj dvoma stanoviskami advokátskych kancelárií, ktoré potvrdili spôsob nadobudnutia nájomných bytov. Pozemky, na ktorých byty dnes stoja, ponúkalo mesto na odpredaj počas niekoľkých rokov, minimálne v siedmich kolách verejnej obchodnej súťaže, neúspešne.

Kúpou hotových bytov, podobne ako Šaľa, zabezpečilo nájomné byty ďalších približne 300 miest a obcí na Slovensku. Pokuta však hrozí len 43 z nich. Dôvodom je, že v týchto 43 obciach niekto podal podnet na ÚVO. „U nás sa našiel takýto aktivista, oznamovateľ a preto to konanie bolo. Čiže dnes 250 obcí, ktoré obstarávali rovnakým spôsobom ako Šaľa, ale nikto nepodal podnet na ÚVO, majú tie byty v poriadku a nehrozí im pokuta,“ vysvetlil primátor mesta Jozef Belický. Výška pokuty by činila 5% z celkovej hodnoty zákazky v každej obci. Nášmu mestu hrozí najvyššia pokuta zo 43 dotknutých obcí pre to, lebo zabezpečilo najviac, až 150 bytov.

Paradoxom je, že za realizáciu dostalo mesto aj ďakovné listy od ústredného orgánu štátnej správy pre nájomné bývanie. „V čase, keď sme stavali nájomné byty, boli sme prijímateľom najväčšej pomoci v histórii Štátneho fondu rozvoja bývania. Dostali sme 6, 5 milióna na to, aby sme kúpili tie byty. Boli sme od ŠFRB ocenení za to dvakrát – ďakovným listom pre mesto Šaľa za podporu rozvoja bytovej výstavby,“ dodáva primátor.

Podľa ÚVO malo mesto vybrať dodávateľa na výstavbu nájomných bytov spôsobom, akým bol vybratý napríklad zhotoviteľ Domova dôchodcov v Šali. Dodávateľom stavby bola spoločnosť Eurobuilding, ktorú sprevádzalo naprieč celým Slovenskom niekoľko káuz. Po nástupe súčasného primátora, v roku 2014, ho čakala rozostavaná stavba domova dôchodcov. Spoločnosť Eurobuilding, vybratá v procese verejného obstarávania, odstúpila od diela. Mesto s novým vedením stálo pred rozhodnutím, či vráti nenávratný finančný príspevok vo výške dvoch miliónov eur a „na krku“ mu zostane rozostavaná budova, alebo dielo dokončí. „My sme sa rozhodli popasovať sa s týmto dedičstvom po bývalom vedení mesta a dielo sme dokončili aj napriek tomu, že mesto to stálo vyše pol milióna eur. Faktom je, že už niekoľko rokov slúži 80-tim seniorom,“ hovorí primátor.

Dnes v susednom meste stavajú nájomné byty prostredníctvom verejného obstarávania. Priemerná cena bytu sa pôvodne pohybovala na úrovni približne 83-tisíc eur, v týchto dňoch však riešia navýšenie ceny diela o jeden a pol milióna eur, ktorý žiada dodávateľ. Navyše, budúcim nájomníkom hrozí, že to zaplatia na vyššom nájomnom. Nie je vylúčené ani to, že z nájomných bytov sa stanú komerčné a teda drahšie byty. Kvôli prieťahom meškajú s odovzdaním bytov už rok a reálny termín je v nedohľadne.

Takýmto problémom sa Šaľa kúpou bytov vyhla. Cena bytov sa nenavýšila ani o cent a kúpa mala i ďalšie výhody pre mesto - nemuselo obstarať a zaplatiť projektovú dokumentáciu, ktorá by bola stála desiatky tisíc eur. Investor staval na svoje náklady a riziko, musel zabezpečiť všetko v rámci procesu výstavby a bolo v jeho záujme dodržať termíny. Jediné, čo mesto bude možno musieť zaplatiť za byty, bude pokuta vo výške 339-tisíc eur. „Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie krajského súdu. Tým ale obhajoba našich práv určite nekončí, využijeme všetky právne prostriedky na to, aby sme sa bránili. Vlastníme 150 bytov v cene 6,5 milióna eur, ktoré majú dnes reálnu hodnotu určite viac ako 10 miliónov eur. Naozaj máme byť terčom kritiky ja alebo 15 poslancov za to, že sa zodpovedne rozhodli, že chcú vytvoriť podmienky pre mladé rodiny, aby si našli bývanie v našom meste? Myslím, že by to bolo naozaj nespravodlivé,“ dodal primátor.

 

(ek)

  • Vyjadrenie primátora k nájomným bytom